Aan het laden...

Over ons

Wij zijn ervan overtuigd dat onderwijs dat aansluit op de talenten van het kind ieder kind gelukkiger zal maken. Daarom bieden wij gepersonaliseerd leren; ieder kind haar/zijn eigen programma in haar/zijn eigen tempo. De iPad helpt ons om dit maatwerk te leveren.


Wij zijn van mening dat de uitvinding van de iPad een nieuwe fase markeert in het onderwijs als deze wordt ingezet voor individuele lesprogramma's. Het realiseert maatwerk en veel interactie. Zeer jonge kinderen kunnen intuïtief zelfs al met het apparaat overweg. Daarbij doen ze spelenderwijs vaardigheden op, die van belang zijn voor hun toekomst in de 21e eeuw.

Voor het onderwijs biedt dit onbegrensde mogelijkheden. Wij zoeken voortdurend de verbinding tussen de wereld buiten en binnen. Door in ons onderwijsmodel de digitale middelen optimaal in te zetten, bereiden wij de kinderen beter voor op hun toekomst.

Onze andere manier van het inrichten van de school en de keuze voor niet methode-gebonden leermiddelen maakt het mogelijk om één leerkracht op de vijftien tot twintig kinderen in te zetten. De Steve JobsSchool Breda zorgt ervoor dat school, leerkrachten, leerlingen, ouders en andere betrokkenen beter kunnen inspelen op de verdere ontwikkelingen in de toekomst. Wij doen dit door volledige integratie van de 21st Century Skills in ons lesaanbod. 

about_imageMet veel enthousiasme zijn wij op 12 augustus 2013 gestart met de Steve JobsSchool Breda. Samen met leerkrachten en ouders met dezelfde overtuiging als wij, is dit een school met een nieuwe richting: Onderwijs voor een nieuwe tijd, o4nt.nl.

Ons pedagogisch klimaat is gebaseerd op empathie. Dit betekent dat wij kinderen leren om binnen de groep rekening met elkaar te houden en er voor elkaar te zijn. Dit is gebaseerd op de levenslessen van de Japanse onderwijzer Toshiro Kanamori. In Nederland wordt deze gedachte sterk uitgedragen door het NIVOZ en hetkind.org. In onze didactische aanpak hebben wij veel steun vanuit "Onderwijs maak je samen" uit Helmond.

Het concept

op basis van een nieuwe richting

De 4 hoofdelementen van onze aanpak

services_image
 • Elk talent wordt gekend

  Het onderwijs gaat uit van de talenten van de individuele leerling en is erop gericht om deze maximaal tot ontwikkeling te brengen en te versterken, mede door samenwerking. Pedagogiek en Didactiek houden rekening met de individuele leerstijl van de leerling. http://www.youtube.com/watch?v=GapNaWUbGdk

 • Combinatie van fysiek (schoolgebouw) en virtueel (symbaloo omgeving)

  De school bestaat uit een fysieke component (het gebouw) en een virtuele component (symbaloo omgeving). Deze school is het hele jaar open. Het gebouw, zonder klaslokalen, is open van 8.30 tot 18.30 uur, 50 weken per jaar, en de virtuele leeromgeving is altijd open en overal bereikbaar. Alle leerlingen (ook de jongste) zullen beschikken over een iPad. Ze kunnen daarmee verbinding leggen met de virtuele leeromgeving van de school en gebruik maken van de enorme hoeveelheid educatieve apps. Leren kan altijd en overal plaats vinden. Alle leeractiviteiten worden in een dashboard gevolgd en vastgelegd en is altijd te volgen door ouders. In zeswekelijkse planningsgesprekken tussen kind/ouder/leerkracht wordt de voorgaande periode geëvalueerd en de komende periode ingepland.

 • 21st century skills

  Het onderwijs is gericht op het verwerven van de vaardigheden van de 21e eeuw zoals creativiteit, innovatief en kritisch denken, problemen oplossen, communicatie, samenwerking, aanpassingsvermogen, leiderschap, productiviteit en sociale - en motorische vaardigheden. Leerlingen zullen daarbij gebruik maken van de meest recente hard- en software. Zo verwerven zij impliciet ook de voor het basisonderwijs gestelde basiscompetenties. Wij hebben hier zelf een achtste vaardigheid aan toegevoegd; te weten empathie. Daarnaast is de Engelse taal voor ons een kernvak.

 • Community

  Wezenlijk onderdeel van onze community is het kinderdagverblijf van 0 tot 4 jarigen. In deze groep zullen wij dezelfde pedagogische uitgangspunten hanteren. Juist omdat een belangrijk deel van het leren buiten het gebouw plaatsvindt, is de rol van de ouders van groot belang. School en omgeving (ouders, bedrijven, instellingen en anderen) zijn via de community met elkaar verbonden en versterken de kwaliteit van het onderwijs. Ouders zijn dus actief partner in het onderwijsproces en vervullen ook een onmisbare rol bij de organisatie, de uitvoering en de evaluatie van het onderwijs.

Het team

De rol van de leraar is vooral die van coach en procesbegeleider. Daarnaast verzorgt hij instructie, onderwijsleergesprekken en begeleidt hij opdrachten. Hij zorgt voor een optimaal pedagogisch klimaat.

Het team van de Steve JobsSchool Breda is getraind in ondersteuning op het pedagogische - en virtuele vlak. Onze aanpak is uniek. Tijd voor een ander soort onderwijs!

JOS QUAEDVLIEG

VOORZITTER

GERTJAN KLEINPASTE

SCHOOLLEIDER
Ons pedagogisch klimaat is sterk geïnspireerd door de Japanse onderwijzer Toshiro Kanamori.

MIDDELLAAN 62

ONS ENTHOUSIASTE TEAM
Het team bestaat uit de volgende drie leerkrachten: Ida Kloosterman (ma t/m vr), Anne van Winkel (ma t/m do) en Chiara de Kroon (woe en do). Daarnaast werken wij met freelancers en plaatsen wij stagiaires vanuit verschillende HBO-instellingen.

Het laatste nieuws

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen van de Steve Jobs School Breda

Contact

blijf op de hoogte of meld uw kind aan

Contactformulier


Vul onderstaand formulier in
en wij nemen z.s.m. contact met u op...
 

Contactgegevens


Middellaan 62
4811 VM Breda
Nederland

Telefoon: 06 - 22 88 56 04
KvK: 57014027
E-mail: info@stevejobsschoolbreda.nl
Website: www.stevejobsschoolbreda.nl

Partners

deze organisaties hebben zich belangeloos ingezet voor De Steve Jobs School Breda